De Spelbreker, een website van Stichting de Pioniers
Toernooi Catan Midnight ExpressOverzicht spelinformatieDe Spelbreker, een website van Stichting de Pioniers

Startpagina De Spelbreker
Wie zijn die Pioniers
Spelbreker nieuws
Agenda
Meer informatie, kijk dan hier
Word donateur bij Stichting de Pioniers
Overzicht spelinformatie
::: homepage | wie zijn wij | locatie spelsessies | historie :::  

 


Een klein stukje geschiedenis.

Het is natuurlijk prachtig om een mooie plek te hebben om je spelsessies te houden. Het spelen op deze locatie geeft direct een bepaalde sfeer aan de algemene belevingswereld van het spel dat je speelt. Dit komt met name door de historie die achter deze locatie schuilt, dit voel je al als je voor de poort staat en je beleeft het in zijn geheel als je eenmaal binnen bent gekomen. Hieronder een klein stukje geschiedenis over deze locatie

De Stadmuur

De muren, poorten en gracht die in de middeleeuwen om de stad werden aangelegd, dienden vooral voor verdediging. Opdringerige vreemdelingen konden "buiten de poort" worden gehouden en ten tijde van hoog water werden de poorten gebruikt als waterkering. In de poort werden dan houten schotten geplaatst in speciaal daarvoor aangebrachte uitsparingen. Kieren en gaten werden daarna nog gestopt met mest en stro. Een goede bescherming tegen het water was voor de Hanzestad noodzakelijk, omdat zij in die tijd vrijwel direct aan open zee lagen.
Door de toenemende welvaart moest de stad worden uitgebreid. In 1462 begon men met het uitgraven van een nieuwe gracht. Tegelijkertijd werd een nieuwe stadsmuur aangelegd. De muur werd onderbroken door 13 torens en 5 poorten: de Venepoort, Cellebroederspoort, Broederpoort, Kalverhekkenpoort en Hagenpoort. De Koornmarktpoort, vis poort en de Louwenpoort waren al eerder gebouwd.
Met de ontwikkeling van beter geschut in de 15e en 16e eeuw, moesten de verdedingswerken van de stad ook gewijzigd worden. De eerste modernisering op dit gebied vond in Kampen in 1543 plaats. Voor de Venepoort werd buiten de al bestaande stadsgracht nog een gracht aangelegd. Daar tussenin wierp men een aarden wal op, ook wel bastion of bolwerk genoemd. De weergangen langs de muren werden gesloopt en de muren werden verlaagd zodat op de bastions kanonnen konden worden geplaatst. Eind 16e eeuw werden voor de diverse poorten bolwerken aangelegd. De poorten verloren daardoor hun verdedigende functie. Een groot aantal poorten werd afgebroken.

Cellebroederspoort

Onze huidige speellocatie de Cellebroederspoort is gebouwd in de tweede helft van de 15e eeuw. Deze stadspoort heeft ooit dichter bij de oude stadskern gestaan. De toenemende welvaart ten tijde van het Hanzeverbond en als gevolg daarvan de groeiende bevolkingsomvang, noopte tot stadsuitbreiding. In 1465 werd de stadspoort verplaatst. Tot 1475 werd deze poort Horstpoort genoemd. In 1527 komt het bouwwerk voor het eerst onder de naam Cellebroederspoort voor. De poort is genoemd naar het klooster van de Cellebroeders. Het stadsbestuur besloot in 1607 om deze poort af te breken. Als verdedigingswerk had de poort namelijk geen functie meer. De Kamper schilder en landmeter Thomas Berendsz was tegen afbraak van de poort. Hij maakte op eigen initiatief een ontwerp voor verbouwing. Het stadsbestuur liet zich overtuigen en verstrekte in 1617 opdracht aan Berendsz om zijn ontwerp uit te voeren. Hij voorzag de poort van stijlvolle topgevels waarvan die aan de plantsoenzijde in 1711 werd afgebroken. Oorspronkelijk was er een kruisgewelf, dat echter is dichtgemetseld. Aan de stadszijde heeft de poort zwierige krulornamenten. De 2 leeuwen met schilden aan weerskanten van het gebouw zijn afkomstig van een andere poort. Het interieur werd in 1942 gerestaureerd. De muren werden ontdaan van hun kalklaag en de ramen werden voorzien van glas-in-lood. Tevens werd de laatgotische schouw hersteld.

 

route beschrijving Cellebroederspoort

trein (lopend)
per auto
     
 

© 2006 De Spelbreker

Kamper GUI website ontwerp & realisatie, Kamper GUI